May 2, 2015, 3:45 p.m. - May 2, 2015, 4 p.m.


Times and Tickets

  • From 9:00am to 4pm. / Van 9.00 uur - 16.00 uur.
  • Frequent sessions in groups every 40 to 50 minutes. / De sessies vinden elke 40 – 50 minuten plaats.
  • Ticket cost 5 € per ticket. / Bijdrage in de kosten: € 5,– per persoon per sessie.
  • Tickets are available any time between 8:30am and 3:45pm at the door. / Tickets zijn van 8.30 uur tot 15.45 uur an de kassa te verkrijgen.
  • No registration in advance required. / Vooraf aanmelden is niet nodig.
  • Room is equipped with chairs. / In de ontmoetingsruimte staan stoelen.

Languages: Dutch

 

Contact:

E-Mail: Event.Amsterdam@gmail.com

Mobile: +31 (0) 6 – 24354254 / +31 (0) 6 – 18632958

 


Legal Disclaimer

The sessions with Braco's Gaze or Voice are not related to a specific religion, church, or ideology. They are open to everybody independent from religion, race, color and culture.

Braco does not promise any help or cure and the sessions with his Gaze or Voice are not a replacement for medical help or therapies, which your medical professional prescribed. Please follow the advice of your doctor at all times before and after your session and continue consulting with your doctor for any health problem. Braco does not make any diagnoses or provide any treatment. There are no therapeutic actions and he neither speaks to his visitors, nor touches them.

Only adults (18 years or older) and pregnant women up to and including their third month of pregnancy may attend a live or live streaming event.

 

 Before attending the session, please read the Gazing Policy  Thank you!  

 

NL:


Gerechterlijke aanwijzingen

De ontmoetingen van Braco staan in geen enkele verbinding tot een bepaalde religie of kerk. Ze zijn voor alle mensen gelijk toegankelijk, onafhankelijk van religie, nationaliteit of wereldbeeld.

Braco geeft geen enkele toezegging van genezing, hij stelt geen diagnosen en voert geen behandelingen door. Het bezoek aan Braco is geen vervanging voor bezoek aan een arts en geldt alleen als extra. Het advies van de arts oftewel de voorgeschreven therapieën en behandelingen moeten ook na het bezoek aan Braco, per se zo lang voortgezet en gevolgd worden tot de arts deze beëindigt.

De toegang tot de ontmoetingen is uitsluitend voor personen vanaf 18 jaar en voor zwangere vrouwen tot en met de derde maand mogelijk. Afhankelijk van het aantal bezoekers kan er enige wachttijd ontstaan.

 

 Voor het bijwonen van de zitting, lees dan Gazing Policy  Dank je wel!  

 


 

 

Address / Plaats:

MERCURE Hotel Amsterdam City

Joan Muyskenweg 10

NL-1096 CJ Amsterdam

Roomreservation / Kamerreservering:

tel.: +31 20 721 9176

Book your room under:

E-Mail: H1244-RE10@Accor.com

 

Next Amsterdam live Event